• da
  • en

Artikel i Plast Panorama fra HI[11]

Udgivet oktober 14th, 2011, posted in: Ikke kategoriseret by Kommentarer slået fra

Nyudviklet emnetransportsystem – Plast Panorama nr. 10 Oktober 2011

Allesøe Specialmaskiner har i samarbejde med Netstal, der producerer sprøjtestøbemaskiner, optimeret den processekvens, der fører emner fra maskine til lagring i en kasse.

- Konceptet er udviklet på baggrund af vores erfaringer især i medicoindustrien, hvor kravet i dag nærmest er 0 procent fejl. Så nu har vi for en gang skyld valgt at gøre dette til vores eget produkt, siger Peter E. Søndergaard, der tager sig af daglig drift og strategisk udvikling i firmaet og fortæller videre om en række indarbejdede detaljer i det samlede system, der også kan bruges til andre maskinfabrikater.

Mange gennemtænkte detaljer

Et emnekvalitetsbaseret signal fra sprøjtestøbemaskinen betjener sorteringstragten, der fordeler emnerne til to eller eventuelt tre destinationer – henholdsvis gode skud, fejlskud – og prøve. Som standard kan sorteringstragten skifte mellem de tre positioner med en hastighed på 0,7 sekund – men ved meget lave cyklustider, som f.eks. på fuldelektriske sprøjtestøbemaskiner kan sorteringen foretages helt ned til 0,4 sekund.

Tragten under maskinen – eller slisken som den også benævnes – kan beklædes med forskellige belægninger for at kvalitetssikre de sprøjtestøbte emner. Fx kan en PUR-belægning sikre at plastemnerne ikke springer så voldsomt, og derved forbliver inde i maskinrammen, hvilket øger produktionsoutputtet og samtidig bevirker belægningen også at der absolut ingen stødskader opstår på de producerede emner. Ved fladere tragte, der kan være nødvendige ved lavere maskintyper, vil det ofte være fordelagtigt at belægge tragtvæggen med PTFE (Teflon), så der bliver meget høj sikkerhed for, at et enkelt emne ikke bliver forsinket ved at blive liggende længere tid i tragten end dets transportfæller. At dette har betydning skyldes de strenge krav om sporbarhed i relation til batchleverancer af de færdige emner. Kasseveksleren kan ligeledes forsynes med stregkodelæser for at hver batch kan spores tilbage til den enkelte sprøjtestøbemaskine.

”]

Den skråstillede båndtransportør er overdækket med en transparent plastplade, som er forsynet med udfræste riller på oversiden og langs kanterne på undersiden, der er beregnet til at lede eventuelt oliespild bort fra selve båndet og derved beskytte emnerne.

- Vi har haft stor glæde af en praktikant fra DTU, der har energioptimeret og kælet for mange detaljer på båndtransportøren, som også er godkendt af den amerikanske sundhedsmyndighed FDA, fortæller Peter E. Søndergaard.

Ved afleveringen af emnerne fra transportbåndet til plastkasser sørger en emnefordeler – i form af en plastplade – for, at kassen bliver fyldt jævnt og kompakt.

- Når vi viser udstyret er der nogen der bemærker, at fordeleren virker sårbar, men den er monteret med en magnetkobling, så den er nem at genmontere, nævner Peter E. Søndergaard.

Mange producenter af sprøjtestøbte emner har opstillet en enkelt kasse under sprøjtestøbemaskinen eller forenden af et transportbånd, og det er så operatørens opgave at overvåge og udskifte kassen, når den er fyldt. Med en kasseveksler skiftes kassen automatisk efter signal fra sprøjtestøbemaskine, når der er produceret et forud bestemt antal emner. Den eksisterende version af Allesøe kasseveksler rummer 5 kasser af gangen men den er i gang med at blive videreudviklet til 10 kasser med et bufferlager til tomme kasser og kasseudtag af fyldte kasser.

Allesøe, der årligt har eksporteret knap 20 procent periferiudstyr til bl.a. Brasilien, USA, og Tjekkiet, udstillede på HI messen sammen med Saxe Hansen, der bl.a. forhandler Netstal sprøjtestøbemaskiner og Stäubli robotter i Danmark. Desuden deltog den midtsjællandske maskinbygger virksomhed i midten af september på en præsentationsdag hos Arburg, der lancerede den fuldelektriske og energibesparende EDRIVE sprøjtestøbemaskine i Greve.

Blandt nogle af Allesøe’s andre produkter til plastindustrien er fx en særlig fleksibel arm til materialetilfødning og en container station, der afleder statiskelektricitet. Det hele er for nylig samlet i et produktkatalog, der beskriver de enkelte produkter til håndtering af sprøjtestøbte plastemner.

Der forbruges mange resurser på at opretholde, kvalitetssikre og dataregistrere en sprøjtestøbeproduktion, og derfor er det afgørende at man har noget pålideligt periferiudstyr, der kan understøtte operatørerne i deres arbejde med de omkringliggende processer. Mange kunder har efterspurgt en automatiseret systemløsning til håndtering af emner efter de er blevet sprøjtestøbt, og vi har modtaget rigtig god respons på vores produktlinje, som dækker en lang række af de behov der opstår, når man skal gennemføre en driftsikker og effektiv sprøjtestøbeproces.

Overordnet set må vi sige at vores debut på HI messen har været en positiv oplevelse, og vi har haft nogle spændende samtaler med kunder og samarbejdspartnere, som efter vores vurdering ser mere optimistisk på fremtiden end hvad vi har oplevet for bare et par måneder siden, slutter Peter E. Søndergaard, der mener det er meget sandsynligt at Allesøe Specialmaskiner vil være at finde på deltagerlisten til HI 2013.