• da
  • en

Fyldning af tabletter i rør

Fra Semi- til Fuldautomatisk Fyldning af Tabletter

En af Allesøes medico-kunder var med sin semi- automatiske produktion ikke i stand til at opnå tilstrækkeligt produktionsoutput til at imødekomme den stigende efterspørgsel på sit produkt. Efter en komplet automatisering af produktionsprocessen, opnåede kunden det påkrævede output og fuld produktionskapacitet med færre operatører.

Kunden havde 2 operatører ansat i sin produktion til at fylde tabletter i tabletrør. Én operatør kunne fylde ca. 1,5-2 rør med hver 50 tabletter i minuttet. Den høje efterspørgsel på produktet påkrævede dog et output på 20 rør i minuttet, altså en forøgelse på 500 % op til fyldning med 1000 tabletter i minuttet.

I et samarbejde med kunden og dennes operatører udførte Allesøe en række praktiske forsøg, som resulterede i en løsning med vibratorsortering af tabletterne og efterfølgende fremføring via en udsorteringsskive. Trods den høje hastighed på mere end 16 tabletter pr. sekund kan udsorteringen foretages på under 60 takter pr. minut ved simultan fyldning af 20 tabletrør.

De enkelte tabletter bliver tillige kvalitetskontrolleret inden pakning af et højhastigheds vision kamera, som frasorterer eventuelle ødelagte eller revnede tabletter og sikrer derved korrekt tabletstørrelse og dosering til slutbrugeren.

Efter projektafslutning og optimering af fyldeprocessen, har kunden opnået et driftsniveau der er i overensstemmelse med efterspørgslen og fabrikskapaciteten uden en forøgelse i bemandingen på yderligere 8 operatører i produktionen.