• da
  • en

Lågaftager for Plastflasker

Hjælpeværktøj til drejelåg

En kunde indenfor energiforskning oplevede at laboranterne havde store vanskeligheder ved at åbne lågene på plastflasker efter emulgering af væske i beholderne. Et specialtilpasset hjælpeværktøj fra Allesøe gjorde forskellen, der betød at laboranterne undgik et betydeligt materialespild, ømme håndled og stop i produktionsprocessen.

En forbehandling af kundens flydende produktionsmateriale gjorde at lågene på væskebeholderne lukkede tæt sammen, så laboranterne ikke kunne åbne dem til brug i produktionen. Med stort besvær blev lågene lirkede af, men ofte resulterede kraftanstrengelsen i at det sundhedsskadelige og kostbare materiale blev spildt og laboranterne fik smerter i håndled og underarme.

Allesøe udviklede og fremstillede et mekanisk hjælpeværktøj, der griber omkring de bløde væskebeholder mens laboranten vrider låget af med et håndværktøj i en kontrabevægelse. Lågaftageren er konstrueret meget fleksibel så den tilpasser sig trykforskelle i væskebeholderne uden laboranten behøver at justere på værktøjet.

Ifølge Arbejdsskadestyrelsen indgår skader på håndled forårsaget af kraftfulde og gentagne vrid i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Eksemplerne på tilfælde hvor produktionsansatte har fået skader på håndleddene er mange, og ved gentagne kraftige bevægelser bør et hjælpeværktøj indbefattes, da det både kan styrke produktionsprocessen samt værne om personalets arbejdsevne.

I 2010 var langt størstedelen af erhvervssygdomme indenfor Muskelskeletsygdomme, og de fleste (6174 tilfælde eller 40 % af anmeldte erhvervssygdomstilfælde) omhandlede hånd og arm.

Selvom et konventionelt problem som at skrue låget af en flaske kan virke banalt, så kan det hurtigt udvikle sig til en alvorlig hæmsko for produktionsansatte, hvis resultatet er ophold i processen og smerter i underarme og håndled.