• da
  • en

Plastersvejser

Unomedical A/S skulle udbygge sin produktion og bruge 2 semiautomatiske plastersvejsere til en producent i Centralamerika, som tilbage i 2007 havde fået leveret tilsvarende specialløsninger fra Allesøe Specialmaskiner ApS. Det var afgørende for projektet at de to nye semiautomater blev fremstillet nøjagtig som tidligere for at kundens operatører ikke skulle gennemgå ny optræning og virksomhedens processer kunne forblive uændret. I tæt samarbejde med kunden, indarbejdede Allesøe enkelte forbedringer, og løste opgaven indenfor den fastlagte tidsplan.

Unomedical havde behov for at inkorporere de nyindkøbte semiautomatiske plastersvejsere i en allerede eksisterende produktion. Det var derfor vigtigt at bibeholde semiautomaternes funktion, så operatørerne ikke havde behov for at lære at betjene et nyt produkt og kunne bevare eksisterende produktionsprocedurer.

Efter et enkelt møde og løbende udveksling af informationer (kravspecifikationer, tegningsmateriale og lignende) modtog Unomedical et konkret tilbud indenfor 10 arbejdsdage, og kort tid efter blev projektet sat i gang.

Plastersvejser

Plastersvejser

Semiautomatens funktion

Specialmaskinerne thermosvejser plastemner på et plaster for at plasten smelter ind i den vævede struktur på plasteret, og derved undgår man at eventuel lim kan løsne sig. Kvalitetskontrol af svejsningen foretages på stikprøvebasis gennem en destruktionstest, hvor operatøren afprøver brud og trækstyrken i et extensionmeter fra Lloyd.

Under tilfødning af emner, som foretages manuelt igennem maskinafskærmningen, tillader en kombination af lysgitter og elektromagnetiske sikkerhedsafbryder, at operatøren kan bryde lysgitteret for at ilægge emner efter endt proces uden at sikkerhedsrelæet går i nødstop. Laserfotoceller sikrer at et fokuspunkt på papiret, som er 2 mm2, er placeret korrekt.

Semiautomaten er på alle kritiske områder stiftet sammen for at effektivisere rengørings- og vedligeholdelsesaktiviteter, og den er forsynet med en række specialudvalgte komponenter, der sikrer at nogle meget snævre produktionsparametre overholdes og svejseprocessens kvalitet ikke kompromitteres.

Der er f.eks. monteret præcisionstrykregulatorer med digital udlæsning så det er muligt at justere hastighed og nøjagtighed på opbygningen af trykket. Desuden er selve svejseprocessen nøje indstillet til et svejsetryk på +/-0,5 Bar med mulighed for at gå helt ned på +/-0,01 Bar. Thermosvejsningen er sat til +/-3° C og svejsetiden har blot en tolerance på +/- 0,2 sek..

Den avancerede dialog via operatørpanelet er tilpasset forskellige brugere med forskellige uddannelsesniveauer, så betjeningen ikke kræver længerevarende optræning. F.eks. er panelet indbygget så udlæsning og justering af produktionsparametre nemt kan foretages, så operatøren løbende bliver opdateret om procesforløbet uden det påkræver teknisk assistance fra Q/C.

Unomedical havde specificeret et produktionsoutput på 600 emner i timen, men ved indkøring hos Allesøe viste det sig muligt at opnå et output på over 700 svejste emner i timen på den semiautomatiske plastersvejser.

Stor kundeindflydelseer vigtig ved specialløsninger

Selve projektet var karakteriseret ved en række løbende møder hvor mindre detaljer omkring løsningens endelig udformning blev fastlagt. Unomedical havde ligeledes nogle specifikke ønsker til dokumentationen i og med at de to automater skulle leveres til en produktionsfacilitet i Centralamerika, og derfor var det vigtigt med et omfattende dokumentationsniveau og en særlig betjeningsvejledning, der var tilpasset forskellige brugere og sprog.

Unomedical udvalgte selv hvilken el- og styringsvirksomheden Allesøe skulle benytte på opgaven, og valgte selv at indkøbe visse komponenter, som Allesøe inkorporerede i semiautomaten. Samarbejdet med el- og styringsvirksomhed, AD Control A/S, blev varetaget af Allesøe igennem hele projektet.

”Sagsforløbet blev en anelse besværliggjort af at mange underleverandører i øjeblikket kører med minimumslager, og visse specialkomponenter havde en lang leveringstid. Derfor var det afgørende med en stram projektstyring for at sikre at deadlinen blev nået” siger Jakob Bech Larsen, der var projektleder og konstruktør på opgaven.