• da
  • en

Rundbordsautomat

En kunde fra medicoindustrien havde en nedslidt og utilstrækkelig montagemaskine til rådighed for montage af en ny type emner. Den eksisterende maskine havde et begrænset output, genererede en række kvalitetsbrist, og ville gøre kundens nye produktion yderst ineffektiv. Der var derfor brug for yderligere automation af processen og indarbejde præcisions kvalitetssikring under montagen.

Allesøes konstruktører og teknikere designede og fremstillede en fuldautomatisk montagemaskine med integreret inspektion af emnerne. Kunden opnåede de nødvendige produktionsmål til at opfylde efterspørgslen på sit produkt, og samtidig blev fejlprocenten af emner, og dermed produktionsomkostningerne reduceret væsentligt.

I samarbejde med Allesøes konstruktører, optegnede kundens projektleder en kravspecifikation for montagen og specificerede en række kritiske kvalitetskrav. Herfra overtog Allesøes konstruktører og teknikere opgaven og udarbejdede en løsning til kundens produktion.

Løsningen

Allesøe udviklede og fremstillede en rundbordsautomat med 2×6 stationer. Kunden havde specificeret et produktionsoutput på 90 enheder pr. minut. Det endelige montageanlæg var i stand til at færdiggøre og inspicere op til 100 enheder i minuttet. Samleprocessen inkluderede:

  1. Tilfødning af forskellige delkomponenter
  2. Isætning, limning af delkomponenter med efterfølgende UV hærdning
  3. Test, bl.a. flow og destruktiv test og efterfølgende smøring med silikone
  4. Fremføring og påsætning af yderkapper
  5. Vision kontrol af de færdige monterede emner.
  6. Udtagning af gode emner og udfældning af eventuelle fejl emner.

Montageanlægget blev udviklet i et tæt samarbejde med kunden, som bidrog med knowhow, og en række kritiske og velfungerende komponenter fra det gamle anlæg blev indarbejdet i rundbordsautomaten.

Det var også påkrævet at anlægget kunne indstilles til at montere tre forskellige størrelser delkomponenter og også her bidrog kunden med sin ekspertise fra tidligere produktionsopstillinger til at skabe en hensigtsmæssig og brugervenlig løsning.

Rundbordsløsningen, der er meget kompakt, optager mindre plads end en montagelinje, men medfører også en risiko for et totalt nedbrud i produktionen, da de enkelte stationer typisk er gensidigt afhængige.

”Vi konstruerede derfor denne montageenhed således at hver af de 6 funktioner er dobbelte således at stationerne enkeltvis let kan frakobles og afmonteres ved vedligeholdelse eller reparationer uden at påvirke de øvrige stationer, og derved formåede vi at gøre stationerne gensidigt uafhængige” siger direktør Lars Allesøe.

På denne måde blev driftsikkerheden garanteret, da det stadig er muligt at producere med 50 % kapacitet på automaten i tilfælde af et uventet nedbrud eller under planlagte vedligeholdelsesaktiviteter.

ROI

Rundbordsautomaten viste sig rentabel allerede efter kort tid, da kunden blev i stand til at efterkomme den store efterspørgsel på markedet, men der var andre gevinster ved udskiftningen af det gamle anlæg.

”Mange operatører er tilfredse med de ældre maskiner som de bruger, da de har vænnet sig til at leve med deres brister og mangler, derfor er mange virksomheder tilbageholdende med at automatisere deres produktion yderligere. Dog kan investeringer i nye anlæg ofte være tilbagebetalt alene ved at kunne opretholde en stabil og kvalitetssikker produktion uden de tabte maskintimer og store vedligeholdelses omkostningerne på ældre anlæg” slutter Lars Allesøe.