• da
  • en

Sparring

Løbende kontakt med kunden

Vi arbejder ud fra et standpunkt om at udvikling og fremstilling af specialmaskiner kræver en klar forståelse for den enkelte kundes ønsker og behov. Derfor lægger vi stor vægt på produktiv sparring med kunden, således at vores konstruktører og teknikere kan skabe en funktionsdygtig løsning, der er tilrettet operatørernes brugerkrav. Vi holder løbende kontakten med kunden både før, under og efter sagsforløbet for at sikre os at alle behov til stadighed bliver dækket.

Når vi afholder møder med kunder tilstræber vi, så vidt det er muligt, at både en tekniker og en konstruktør fra Allesøe deltager. Årsagen er, at vores folk er eksperter på hver deres fagområde. De belyser problemstillinger ud fra hver deres fagkundskab, og derved tages der større højde for både designmæssige og tekniske detaljer allerede fra det første møde med kunden.

Rådgivning og tilbudsgivning forud for et projekt, fakturerer vi som hovedregel ikke, da vi mener at det skal stå vores kunder frit for at indhente tilbud til specialløsninger i det omfang, de finder det berettiget. Vi kommer med andre ord gerne på et uforpligtende besøg for at udveksle ideer omkring jeres produktionsbehov. Det eneste vi forlanger til gengæld, er rene linjer fra starten.

Ligesom vi stiller krav til vores leverandører, så forventer vi også, at vores kunder stiller krav til os. De krav er vi kun i stand til at honorere, så længe alle parter indledningsvist har klarlagt deres reelle hensigter og forventninger til sagsforløbet.

Ønsker du mere information om SPECIALMASKINER, kontakt Direktør Lars Allesøe på 4678 7296 eller via mail