• da
  • en

Nyhedsbrev december 2011

Udgivet december 20th, 2011, posted in: Nyhedsbreve by Kommentarer slået fra

Læs i Nyhedsbrevet om:

Nye standarder i den kommende tid der har indflydelse på integrering af robotceller i industriel produktion samt sikkerhedsstyringer på nye maskiner

Allesøe deltager i rådgivning og projektledelse, så kunderne får lejlighed til at afprøve forskellige løsningsforslag og spare mandetimer

Flere akademikere bør tilgå industrien og det er der lagt op til i 2012

Vær opmærksom på nye standarder

Den 18. november i år trådte den nye standard for integrering af robotter og robotceller i industriel produktion i kraft. Standarden, DS/EN ISO 10218-2, omhandler sikkerhed og risikovurdering i forbindelse med robotceller.

Jagten på en forbedret produktivitet vil unægtelig indebære flere robotløsninger i fremtidens industribillede i Danmark, og derfor vil det være fordelagtigt for projektledere, indkøber, og ikke mindst sikkerhedsrepræsentanter er gøre sig bekendt med den nye standard før et indkøb af robotløsninger projekteres.

Fra den 31. december 2011 må der ikke tages nye maskiner i brug, hvis sikkerhedsstyringen er lavet efter standarden DS/EN 954-1.

I stedet bør sikkerhedsstyringer udarbejdes ifølge DS/EN ISO 13849-1: 2008, så vær opmærksom på at overensstemmelseserklæringer fra el og styringsleverandører i den medleverede dokumentation bør henvise til denne standard og ikke DS/EN 954-1.

Rådgivning og Projektledelse

I 2011 har flere og flere kunder efterspurgt nye løsningsforslag i forbindelse med mindre projekter, hvor deres tekniske afdelinger ikke har haft kapacitet, tid eller erfaring.

Allesøe har disse tilfælde trådt til og fungeret som testcenter for kunden, som har fået afprøvet sine ideer og videreført projekter, der ellers var gået i stå. Kunderne har rådført sig med Allesøes konstruktører omkring konstruktioner, fået afprøvet forskellige løsningsmuligheder eller diagnosticeret et problem i produktionen, ofte i samarbejde med vores teknikere på værkstedet.

”Ofte skal der blot et par erfarne øjne til at se de tekniske knudepunkter i et andet lys og få testet nogle simple muligheder, så er man nået et langt stykke med at få løst sit problem på forholdsvis kort tid” siger Direktør Lars Allesøe.

”Ring-til-en-ven er mange gange en langt bedre livline, når man står overfor et teknisk problem end at tage en chance og håbe på at man er heldig”. En god sparringspartner kan oftest se på en løsning med nye øjne og forlader ikke en problematik uløst.

Allesøe Specialmaskiner har udført flere forsøgsopstillinger og tests i 2011, hvori forskellige praktiske løsninger er blevet afprøvet og beskrevet indtil man er nået frem til det ønskede resultat – uden at kunden skulle trække på egne resurser for at komme videre med et projekt.

”Vores kunder har fået frigivet mange mandetimer ved at bruge os som sparringspartner og testcenter, og fået løst nogle af de små komplikationer i deres produktion, der besværliggøre dagligdagen, når ingen har tid eller lyst til at tage hånd om dem. Den opgave påtager vi os gerne” slutter Lars Allesøe, som ser frem til et 2012 med flere rådgivnings- og projektledelsesopgaver.

Flere videnpiloter til industrien

I en artikel i Jyllandsposten d. 8. november opfordrer lederen for Dansk Industris afdeling for MMV & Entrepreneurship, Thomas Møller Sørensen, små og mellemstore virksomheder til at ansætte akademikere for at videreudvikle virksomhedernes produkter og processer, og benytter Allesøe Specialmaskiner som eksempel i forbindelse med videnpilotordningen, som Allesøe var tilsluttet i 2009.

Siden hen har flere af Allesøes samarbejdspartnere gjort brug af ordningen, heriblandt Saxe Hansen og Vølund Maskinfabrik, og haft stor succes med deres videnpiloter. Derfor er det også positivt at ordningen udbygges med flere midler i 2012.

”Håndværkere og andre fagfolk indenfor industrien får således mulighed for at styrke deres faglige kvaliteter i samarbejde med en akademiker, som kan sætte arbejdsgangene i system og nytænke produktløsninger. Vi kan kun opfordre vores kunder og leverandører, der opfylder kravene til at gøre brug af videnpilotordningen for at styrke deres konkurrenceevne og markedsposition” siger Daglig leder Peter E. Søndergaard, som selv startede ved Allesøe som videnpilot i 2009.