• da
  • en

Produkter

Hos Allesøe arbejder vi med tre forskellige produktkategorier, som hver især tilpasses jeres produktion efter behov og ønsker.


Specialmaskiner

Specialmaskiner CE-mærkes eller indgår som delmaskine i en produktionslinje, og er konstrueret jfr. maskindirektivet 2006/42/EF af 17. maj 2006. De inkorporerer  typisk en form for el-installation, der gør maskinen automatiseret.
Produktporteføljen spænder fra prototyper, hjælpeværktøjer og testudstyr, til fuldautomatiske produktionslinjer, montageanlæg og andre totalløsninger.
Periferiudstyr til sprøjtestøbemaskiner har i de seneste fem år været blandt Allesøes største produktlinjer, og der er sket en løbende udvikling med produkter som: Kassevekslere, tværbånd, tragte, skudprøveudtagning samt indløbssortering.


Specialkomponenter

Hjælpemateriel, ombygninger og reservedele.
En stor del af vores kunder efterspørger mindre specialtilpasset komponenter til deres produktion. Disse inkluderer visionsborde, fixturer, og reservedele m.m., og bruges til at understøtte kundens udvikling eller vedligeholdelse af produktionen.


Servicering

Reparationer, garantiservice, vedligeholdende service, serviceaftaler, indkøb eller koordinering af større og mindre projekter.
Der foretages løbende after-sales servicering af specialmaskiner eller komponenter under Allesøe Specialmaskiner ApS’ garantiordning. Desuden yder vi service i form af reparationer og vedligeholdelse af produktionsanlæg hos vores kunder.
Vi har igennem årene opbygget en omfattende leverandørdatabase, og vi bistår gerne med assistance til indkøb af komponenter og delkomponenter, samt koordinering af projektopgaver af større og mindre karakter.
For mere information om Allesøe produkter, kontakt Direktør Lars Allesøe på 4678 7296 eller via mail