• da
  • en

Diagnose af tekniske problemer

Står I med en diagnostisk nød i produktionen, og kan ikke forklare hvorledes en komplikation er opstået eller hvordan den skal afhjælpes, så kan det ofte give god mening at få et par udefrakommende øjne til at beskue problemet.

Efter analyse og gennemgang af den pågældende problemstilling, vil I blive forelagt en række løsninger, som I selv kan vælge at gå videre med eller lade Allesøe iværksætte. Løsningsforslagene kunne f.eks. være:

  • Forsøgsopstillinger og simulering, hvorpå et løsningsforslag afprøves
  • Større eller mindre reparationer
  • Udskiftning af enkelte kritiske komponenter
  • Forslag til specialister indenfor det pågældende område
  • Kursus for operatører og vedligeholdelsespersonale

Kontakt Direktør Lars Allesøe på 46 78 72 96 for at høre mere om mulighederne for gratis sparring og rådgivning