• da
  • en

Servicering til sprøjtestøbning

Sprøjtestøbning er en kompliceret proces, og det er afgørende at produktionsudstyret fungerer optimalt for at man kan opnå et effektivt produktionsflow. Allesøe yder service og uddannelse på alt periferiudstyr til sprøjtestøbemaskiner, så operatører og teknikere kan koncentrerer sig om det der virkelig gælder – nemlig output og emnekvaliteten.

Service og vedligeholdelse af periferiudstyr til sprøjtestøbemaskiner
Teknikere fra Allesøe har eget værksted til at udføre reparationer og tilpasninger på periferiudstyr som behovet opstår. Alt efter produktionstid udfører vi halvårlige og årlige forebyggende eftersyn, så den daglige drift fungerer planmæssigt og risikoen for driftsstop minimeres.

Kursus i brug af  periferiudstyr til sprøjtestøbemaskiner
Levetiden på produktionsudstyr kan ofte forlænges betydeligt ved at undervise brugerne i korrekt håndtering og basal vedligeholdelse af udstyret. Allesøes teknikere og konstruktører har med stor succes gennemført kurser for operatører og teknikere i brugen af periferiudstyr til sprøjtestøbemaskiner. Ofte er den største gevinst at personalet på produktionsgulvet bliver mere fortrolige med udstyret, og derved skærpes deres kompetencer, hvilket resulterer i en øget produktivitet.

Kontakt Direktør Lars Allesøe på 4678 7296 eller via mail for at få mere at vide omkring Allesøe serviceydelser indenfor periferiudstyr til sprøjtestøbemaskiner.